I Bulawayo Arts Awards iphakamisa abaculi ko Bulawayo

Cornelius Luphahla
ABAHLELI beBulawayo Arts Awards baxwayisa uzulu ukuthi ama Awards la ajonge ukuphakamisa abaculi bakoBulawayo kanye labanye abaculi abakulo umhlubulo weMatabeleland.
Lokhu kuvezwe zinkokheli zalo umkhosi kanye lama artists akhethiweyo ukuba ancintisane ekutholeni indondo kulo umkhosi njengoba ususondele.
UMthunywa uxhumane loNkululeko Nkala omunye wabahleli balo umkhosi wathi umkhosi lo ujonge ukuphakamisa ama artists akoBulawayo kanye labanye abavela kwezinye indawo eziseMatabeleland.
“Umkhosi we Bulawayo Arts Awards uzakuba khona mhla ka 30 Nhlangula khonapha esigodlweni koBulawayo. Ngalokhu umkhosi lo ujonge ukuphakamisa ama artists wonke akoBulawayo kanye lamanye akwezinye indawo ezehlukeneyo eMatabeleland kusiya ngokuthi bayafisa ukuphatheka emkhosini lo kumbe cha.
“Okunye njalo umkhosi lo uzakuba khona iminyaka yonke ukuze labo abangenelisanga ukungena emncintiswaneni lo bathole ithuba lokungena,” kutsho uNkululeko Nkala.
USarah Mpofu odume ngezemidlalo yobulingisi njalo oyingxenye yabahleli balo umkhosi uthe uyawujabulela kakhulu ngoba unika ama artsist intshukuntshu yokuthi basebenze gadalala kwezokujabulisa uzulu.
“Umkhosi lo mina ngiyawuthakazelela kakhulu ngoba udala ukuthi ama artists akulo umhlubulo abe lentshukuntshu yokwenza umsebenzi wawo ngohlonzi oluphezulu ngoba esazi ukuthi azabongwa emsebenzini yawo.
“Okunye njalo ama Awards la azadala ukuthi ama artists la nxa esesiyancintisana lamanye akwezinye indawo eselolwazi lokuthi kufanele eyenze kanjani ukuze athole umvuzo. Lokhu kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyawaphakamisa,” kutsho uSarah Mpofu.
UMadlela Skhobokhobo omunye wabakhethiweyo emncintiswaneni lo uthe umkhosi lo uyamjabulisa kakhulu ngoba uyabaphakamisa njengabaculi.
“Umkhosi lo uyangijabulisa kakhulu ngoba uyasiphakamisa njengabaculi. Lokhu kungenxa yokuthi lalabo abangasoze bathole izipho kodwa bazabona bafunde kwabanye ukuthi kufanele basebenze kanjani ukuze bathole imvuzo kwezokujabulisa uzulu.
“Ngalokhu ngikhuthaza uzulu ukuthi awuphakamise njalo awuqakathekise kakhulu ngoba uyasithuthukisa njengoMthwakazi,” kuphetha uMadlela.

Post Author: Switchbod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *