Lihwatsha idlalade lomhlaba ibhantinti elitsha

Cornelius Luphahla
UMCULO kamaskandi uthuthuka ngamandla kuleli nanko phela omunye umculi wodumo kwezikamaskandi usehwatshe elinye njalo idlalade elihlabekisa uzulu ngenhloso yokujabulisa umphakathi.
Umculi lo uMihingo Gumbo oyaziwa ngokuthi liBhantinti Elitsha abuye njalo abizwe ngokuthi yiPlumtree King, uncindezele idlalade lakhe lesithathu kuviki ephelileyo elilesihloko esithi I SMS ye X.
Lelidlalade ulihwatshe ngemva kokukhipha amanye amadlalade amabili elika 2015 elilesihloko esithi Intandane lelika 2016 elilesihloko esithi Sohlala Kahle.
UMthunywa uxhumane lomculi loBhantinti Elitsha wathi idlalade lakhe lifundisa uzulu ngokuphathana kuhle kwabantu kanye lokuphakamisa ezomculo.
“Idlalade lami lilengoma ezingu 15 njalo zonke zilemfundiso enkulu kakhulu kuzulu. Eyinye lalezingoma ikhuthaza uzulu ukuthi aphakamise wnke umuntu osebenza ukubajabulisa kungakhathalekile ukuthi ngumlobi kumbe yimbongi.
“Kukhona njalo ekhuluma ngokuphathana kuhle kwezothando hatshi ukuba labomakhwapheni. Eyinye yakhona ikhuluma ngobubi bokufa osokuqede abantu emhlabeni. Konke lokhu kuyizixwayiso kuzulu ukuthi akunanzelela ngoba kuyingozi,” kutsho iBhantinti Elitsha.
UMihingo uqhubekele phambili wathi usazovakatshela abalandeli bakhe endaweni ezehlukeneyo ebazwisa idlalade lakhe leitsha.
“Njengoba sengikhiphe idlalade lami elitsha kathesi sengiyaqala ukuvakatshela abalandeli bami endaweni ezehlukeneyo ngibazwisa idlalade lami elitsha. Njengoba kathesi ngiphila kweleSouth Africa ngizavakatshela lakwelakithi ngiyebajabulisa khona.
“Okunye futhi ngikhuthaza abaculi bonke ukuthi bengaze baxabana kwezomculo kodwa kabasebenze ngokubambana baphakamisane ukuze bathuthuke kwezomculo. Ngitsho ngoba abanye abaculi kabajabuli nxa bebona abanye bekhipha amadlalade okuyinto embi kakhulu,” kuphetha iBhantinti Elitsha.

Post Author: Switchbod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *